Bước 01: Thêm mới websites
 
Sau khi đăng nhập trang quản trị ispconfig3 có dạng: https://<Địa_ chỉ _ IP _ VPS>:8080
Lựa chọn Biểu tượng Sites:
  sites
Tiếp theo: Lựa chọn “Add New Sites”:add_new
Thiết lập các thông tin cần thiết trong bảng domain.
info_ww
Nếu bạn hiểu rõ về các thiết lập cần thiết cho một website hãy lựa chọn, nếu không hãy chọn tất cả và chỉ cần nhập tên miền vào dòng có tiêu đề: “domain” ví dụ tenten.vn.
Bấm Save.
Bước 02: Tạo tài khoản FTP cho website
Tại danh mục Menu trái (Web access), Lựa chọn  Ftp-Account .
ftp1
Để thêm mới một tài khoản FTP, Chọn:  ftp11
Tại mục Website, Lựa chọn website cần tạo tài khoản FTP. và điền các thông tin Username, Password của  tài khoản FTP.
ftp3
Lưu ý, Username của bạn sẽ được tự động thêm vào phía trước chữ: “default”.Sau khi hoàn tất thêm mới User FTP, bạn sẽ thấy Usename của bạn giống được mặc định thành: default<Usename>. Như vậy các khai báo Username khi đăng nhập FTP sẽ được tìm thấy tại bảng FTP-User.

Đăng nhập quản trị ISPCONFIG Control panel:

ispconfig34
Chọn menu: EMAIL trên thanh công cụ quản trị:
email
Thêm mới tên miền muốn sử dụng dịch vụ email:
newdomainemail
Nhập tên miền muốn sử dụng vào mục domain:
emaildomain
Sau khi đăng nhập trang quản trị ispconfig.
Chọn menu EMAIL, Sau đó chọn email mailbox
Tại đây, Bấm Add new Mailbox.
 
emailclient
Các thông số cần quan tâm:
+ Name: Tên người sử dụng, gia trị này không bắt buộc phải nhập, có thể để trống
+ email allias: tên địa chỉ email. tên này sẽ được tự động gán với phần tên miền tại mục Domain.
+ Password: mật khẩu đăng nhập email
+ Repeat Password: xác nhận mật khẩu một lần nữa.
+ Quota: Dung lượng ổ đĩa cho phép người dùng này lưu trữ trên server.
+ Send copy to: tạo bản sao đến một địa chỉ email khác. Giá trị này không bắt buộc do đó có thể bỏ trống.
+ Spamfilter: Chức năng lọc thư rác.
Các tuỳ chọn sau không nên thay đổi.
+ Enable Receiving: cho phép nhận email
+ Disable IMAP: khoá chức năng IMAP mail
+ Disable POP3: khoá chứa năng POP3 mail
emailadd
Sau khi đăng nhập trang quản trị ispconfig.
ispconfig34
Chọn menu EMAIL, Sau đó chọn Mailing List
Tiếp theo, Chọn: Add new record
addmaillist
Các thông số cần lưu ý:
+ Client: thông số người dùng riêng, ở đây có thể bỏ trống.
+ Domain: tên miền cần tạo nhóm email
+ Listname: Tên nhóm
+ Email: địa chỉ email chung của nhóm
+ Password và Repeat Password: thông tin mật khẩu của địa chỉ email nhóm này.
 
group01
Sau khi lưu các thông tin lại.
bạn có thể truy cập theo địa chỉ: http://<Tên miền của bạn>/cgi-bin/mailman/admin/<tên nhóm email bạn mới tạo ra>/
Tại quản trị này bạn có thể thêm/bớt email user khỏi nhóm cùng nhận email.
groupemail
Sau khi tạo ra một địa chỉ email cho một nhóm người dùng.
Chúng ta cần thêm người dùng vào nhóm cùng nhận email này.
Các bước tiến hành như sau:
Truy cập theo địa chỉ: http://<Tên miền của bạn>/cgi-bin/mailman/admin/<tên nhóm email bạn đã tạo ra>/
groupemail
Sau khi đăng nhập bằng mật khẩu quản trị nhóm email.
Trong danh sách Configuration Categories 
Chọn Membership Management…
Tiếp theo, Chọn Mass Subscription
 
selectadd
Tuỳ chọn:
– Subscribe these users now or invite them?:  
+ Nếu chọn: Subscribe Người dùng sẽ nhận được email từ nhóm này ngay lập tức mà không cần phải chờ xác nhận đồng ý.
+ Nếu chọn Invite  Người dùng sẽ cần phải xác nhận thông tin được gửi đến email sau đó mới có thể nhận được email từ nhóm này.
– Send welcome messages to new subscribees?
+ Chọn Yes để gửi một email chào mừng gia nhập nhóm đến với người dùng
+ Chọn No: không gửi email chào mừng người dùng.
– Send notifications of new subscriptions to the list owner? 
+ Chọn yes: các email sẽ gửi tới danh sách người dùng trong nhóm về việc có thành viên mới
+ Chọn no: người dùng sẽ không biết có thành viên mới gia nhập nhóm.
addokNhâp các địa chỉ email cần thêm vào nhóm, Mỗi địa chỉ được đặt trên một dòng.
Cuối cùng nhấn Submit Your Changes .
Nhóm của tenten được tạo ra có địa chỉ: [email protected]
Các email được gửi về địa chỉ này, toàn bộ các thành viên trong nhóm sẽ cùng nhận được.
group01

© 2014 ZERO . All rights reserved.

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu